svasds

คาสิโนออนไลน์แคนาดา,คาสิโนมือถือ,วิธีเล่นโป๊กเกอร์

svasds

เส้นทาง27ปี "นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์" เลขาบีโอไอคนใหม่ ที่อายุน้อยที่สุด

จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
|
21 มิ.ย. 2565 เวลา 11:02 น. 1.8k

เปิดประวัติ "นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์" เลขาธิการบีโอไอคนใหม่ ที่อายุน้อยที่สุดในวัย 48 ปี ถือเป็นลูกหม้อที่เริ่มงานส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ปี 2538 ในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่กอง" ตัวเล็กๆคนหนึ่ง

คณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 21 มิ.ย. 65 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามที่ "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน" หรือ บีโอไอ (BOI) เสนอต่อที่ประชุมครม. ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คนใหม่ เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ก้าวขึ้นเป็นเลขาบีโอไอ ในวัย 48 ปี นับเป็นเลขาบีโอไอที่อายุน้อยที่สุด

นฤตม์ มีชื่อเล่นว่า ปืน เป็น บุตรของนายลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ฐานเศรษฐกิจ สืบค้นประวัติจาก "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน" พบว่า "นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์" ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 

 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

ประวัติการทำงาน

 

ย้อนไปดูข้อมูลชีวิตการทำงานของนายนฤตม์ เรียกได้ว่าเป็น "ลูกหม้อ" ตัวจริงของบีโอไอก็ว่าได้ เพราะอายุงานที่บีโอไอ 2538-2565 รวมกว่า 27 ปี 


เริ่มทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตั้งแต่ปี 2538 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน หรือ เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆคนหนึ่ง ที่ปฏิบัติงานในกองต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการลงทุน, กองการต่างประเทศ, กองแผนงานและพัฒนา และทำหน้าที่เลขานุการของเลขาธิการ BOI 2 ท่าน

 
ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจการลงทุน และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดทำยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคต ซึ่งมีภารกิจจัดทำ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ พ.ศ. 2558 – 2565” นับเป็นการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนครั้งใหญ่ของ BOI

เส้นทาง27ปี  "นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์" เลขาบีโอไอคนใหม่ ที่อายุน้อยที่สุด

นายนฤตม์ฯ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน ระดับเชี่ยวชาญ เมื่อปี 2554 เป็นผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการลงทุน เมื่อปี 2557 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน เมื่อปี 2558 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ระดับทรงคุณวุฒิ เมื่อปี 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อปี 2560

 

ปัจจุบันได้ร่วมปฏิบัติงานในทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ภายใต้การกำกับของรองนายกรัฐมนตรี อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการนโยบายและกำกับดูแลสถาบันไทยโคเซ็น

เส้นทาง27ปี  "นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์" เลขาบีโอไอคนใหม่ ที่อายุน้อยที่สุด

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการด้านการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต และด้านการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) และอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนด้านการพัฒนากำลังคนคุณภาพ อีกทั้งมีประสบการณ์เดินทางไปโรดโชว์การลงทุนกว่า 70 ครั้ง ใน 30 ประเทศทั่วโลก

 

การศึกษา

 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจจาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

เส้นทาง27ปี  "นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์" เลขาบีโอไอคนใหม่ ที่อายุน้อยที่สุด

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

 

รวมทั้งผ่านหลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 1 และหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 11 จากสำนักงาน ก.พ.

 

ผลงานเขียน

 

ที่ผ่านมาได้มีผลงานเขียนที่สำคัญ ได้แก่ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค 2 เล่ม คือ “คนพันธุ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา : Next Generation Leaders” และ “มหัศจรรย์แห่งหมู่บ้านหลังเขา : Global Village”

เส้นทาง27ปี  "นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์" เลขาบีโอไอคนใหม่ ที่อายุน้อยที่สุด

 เป็นบรรณาธิการร่วมหนังสือ “Thailand Stand-up”, นักเขียนคอลัมน์ Investment for the Future และ Smart EEC ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

 

และประธานคณะทำงานจัดทำหนังสือ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

รางวัลเกียรติยศ

 

นายนฤตม์ฯ ได้รับรางวัล “นักกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2536” จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558” จากนายกรัฐมนตรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

07 มิ.ย. 2565 เวลา 16:05 น.

21 มิ.ย. 2565 เวลา 8:01 น.

20 มิ.ย. 2565 เวลา 13:34 น.

21 มิ.ย. 2565 เวลา 8:53 น.