svasds

คาสิโนออนไลน์แคนาดา,คาสิโนมือถือ,วิธีเล่นโป๊กเกอร์

svasds

สมัครสอบก.พ.65 อัพเดทศูนย์สอบไหนยังว่าง เช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 มิ.ย. 2565 เวลา 12:48 น.

สมัครสอบก.พ.65 ล่าสุดเหลือที่ว่าง 1.8 แสนที่นั่งสอบจาก 14 ศูนย์ฯ เช็คเลยศูนย์สอบไหนเต็มแล้ว ศูนย์สอบไหนยังว่าง พร้อมไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร การชำระเงินค่าธรรมเนียม ขั้นตอนการสมัคร เช็คข้อมูลทั้งหมดที่นี่

หลังจากสำนักงานก.พ.ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ประจำปี 2565 (Paper & Pencil) โดยเปิดรับสมัครสอบทุกระดับรวม 500,000 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันนี้  21 มิถุนายนเป็นต้นมา  ล่าสุด(วันที่ 23 มิ.ย.65 เวลา 19.45 น.) พบว่ามีผู้สมัครแล้วกว่า 3.1 แสนราย และยังเหลือที่ว่างอีก 1.8 แสนราย ซึ่งศูนย์สอบทั้ง 15 แห่งในตอนนี้ มีเพียงศูนย์สอบขอนแก่น ที่เต็มจำนวนแล้ว ส่วนอีก 14 ศูนย์สอบยังสามารถเข้าไปสมัครได้ ()

 

สมัครสอบ ก.พ.2565

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร () สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ 


1.อ่านประกาศรับสมัคร 
2.กรอกข้อมูลการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
3.ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4.ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
5.อัปโหลดรูปถ่ายและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 

สมัครสอบก.พ.2565

อนึ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือ การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ มีอะไรบ้าง
1. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

 

 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ.

 

กรณีที่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ไม่สามารถสมัครสอบได้ จะต้องทำอย่างไร

  • ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบว่าท่านได้กรอก ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด ถูกต้องหรือไม่ หากกรอกไม่ถูกต้องจะไม่สามารถสมัครสอบได้

 

หากสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว สมัครสอบได้อีกหรือไม่


1. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้


2. กรณีที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าวุฒิการศึกษาเดิมที่เคยสอบผ่านมาแล้ว สามารถสมัครสอบได้

 

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการสมัครสอบ”

  • โทร. 02-697-0922
  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

กรณีที่กรอกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถแสดงแบบฟอร์มการชำระเงินได้ จะทำอย่างไร


1. ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ในการเปิดแบบฟอร์มชำระเงิน

 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่มีโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ pdf ดังนั้นต้องติดตั้งโปรแกรม สำหรับเปิดไฟล์ pdf เช่น โปรแกรม Acrobat reader หรือ โปรแกรม Foxit Reader จึงจะสามารถเปิดแบบฟอร์มการชำระเงินได้

 

ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบได้ 4 ช่องทาง ภายในเวลา 22.00 น.ของวันถัดไป ดังนี้


1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเวลาทำการของวันถัดไป


2. ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


3. ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next


4. ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ด้วยการสแกน QR-code

 

ผู้สมัครสอบจะได้รับ SMS แจ้งผลการสมัครสอบหลังจากชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว และขอให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการสมัครสอบทางเว็บไซต์หลังจากชำระเงินชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว

 

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง”

  • ติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
  • ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  

สมัครสอบก.พ.2565