svasds

คาสิโนออนไลน์แคนาดา,คาสิโนมือถือ,วิธีเล่นโป๊กเกอร์

svasds

เคาะเพิ่ม สลากดิจิทัล อีก 2 ล้านฉบับ ซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง งวดแรก 1 ส.ค. 65

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 มิ.ย. 2565 เวลา 9:45 น.

บอร์ดสลากฯ เคาะเพิ่ม สลากดิจิทัล อีก 2 ล้าน รวมเป็น 7 ล้านฉบับ ซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง งวดแรก 1 ส.ค. 65 พร้อมขยายจุดจำหน่ายสลาก 80 ผ่านปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ

23 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิจารณาแล้ว มีมติให้เพิ่มปริมาณสลากจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม หรือ สลากดิจิทัล อีก 2 ล้านฉบับ ในงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 และจะติดตามผลการจำหน่ายสลากอย่างใกล้ชิด หากผลการตอบรับขายหมดในเวลารวดเร็วเช่นที่ผ่านมา ก็จะพิจารณาเพิ่มปริมาณสลากในงวดถัดไปอีก 2 ล้านฉบับ เพื่อให้ค่อยเป็นค่อยไป และรักษาสมดุลระหว่างสลากใบและระบบดิจิทัล

 

ประชาชนสามารถซื้อสลากหมายเลขที่ต้องการได้ในราคา 80 บาท โดยมีระยะเวลาในการเลือกซื้อได้นานขึ้น ผู้ขายสลากดิจิทัลก็มีโอกาสจำหน่ายหมดสลากได้หมด โดยไม่ส่งผลกระทบรุนแรงกับผู้ขายสลากใบ ส่วนสลากที่จะนำมาเพิ่มในระบบดิจิทัลนั้น จะมาจากสลากในระบบซื้อจอง  ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสลากของตัวแทนจำหน่ายที่ถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากนำสลากไปขายต่อ 

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มปริมาณสลากดิจิทัล จะพิจารณาความต้องการของประชาชนผู้ซื้อสลาก และต้องพิจารณาถึงระยะเวลาในการขายสลากดิจิทัล ที่ควรจะมีเวลาในการขายตั้งแต่วันแรกจนถึงที่ขายหมด ประมาณ  7-10 วัน เพื่อให้มีเวลามากพอที่จะสร้างกลไกราคาให้อยู่ที่ 80 บาท โดยปริมาณสลากที่เหมาะสมในการเพิ่มแต่ละครั้งไม่เกิน 2 ล้านฉบับและจำนวนสูงสูดที่จะเพิ่มไม่เกิน 20 ล้านฉบับ ภายในสิ้นปีนี้

สำหรับโครงการจุดจำหน่ายสลาก 80  ที่สำนักงานสลากฯ เริ่มดำเนินการมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ปัจจุบันมีจุดจำหน่ายสลาก 80 ทั้งหมด 754 จุด ทั่วประเทศ และยังมีบางส่วนอยู่ระหว่างทำสัญญา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะมีจุดจำหน่ายสลาก 80 ทั่วประเทศ 1,077 จุด และภายในปีนี้ สำนักงานฯ จะนำร่องขยายจุดจำหน่ายสลาก 80 ซึ่งจำหน่ายสลากผ่านแอปเป๋าตัง ไปที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศไม่น้อยกว่า  2,000 จุด และหากได้รับการตอบรับที่ดีจะขยายเพิ่มต่อไป